Tiket Bandar Lampung ke Yogyakarta Rp. 544.900 Tiket Padang ke Yogyakarta Rp. 805.100 Tiket Bengkulu ke Yogyakarta Rp. 725.300 Tiket Pangkal pinang ke Yogyakarta Rp. 620.300 Tiket Jayapura ke Yogyakarta